Loading color scheme

dřevo vhodné na topení

Kdy je dřevo vhodné na topení?

Pro topení je vhodné používat dřevo tzv. vzduchosuché. To je dřevo u kterého se pohybuje vlhkost v rozmezí 15-25%.

U tvrdých dřevin bychom doporučili dobu nejméně půl roku u polínek se štěpnou hranou do 10 cm.

Polena se štěpnou hranou > 25 cm vyžadují dobu sušení i dva až tři roky.

Měkké dřevo je pórovitější a vysychá tedy rychleji. Sušení je otázkou pár měsíců a v současné situaci kdy je k dispozici kůrovcové dřevo je často možné s ním topit ihned po naštípání.